Vida training

Weerbaarheid en sociale vaardigheidstraining

VIDA training

Vida is een ervaringsgerichte weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren en is gebaseerd op de theorie en leerprincipes uit de haptonomie en Rots & Watertraining. Het woord Vida staat voor ‘leven’. Het doel van deze training is om zoveel mogelijk jezelf te kunnen zijn in het leven. Om dit te bewerkstelligen is het heel belangrijk dat je keuzes kunt en durft te maken op basis van je gevoel, verstand en hart. In Vida krijgen kinderen hiervoor handvaten aangereikt ❤

Tijdens deze training wordt de hond doelgericht ingezet. Door samen met de hond oefeningen te doen, wordt een kind op zijn eigen authentieke gedrag aangesproken en de hond maakt dit gedrag zichtbaar.

Aan bod komen

Veiligheid

dit vormt de basis voor het vertrouwen in jezelf en anderen. De mate van veiligheid die men in zichzelf en anderen heeft, bepaalt de mate waarin je naar “buiten” treedt en tot exploratie kan komen.

Verbondenheid

anderen betrekken in je leefwereld en het aangaan van relaties. Het uiting kunnen geven aan gevoelens en verlangens.

Eigenheid

naar buiten treden en weten wat wel en niet bij je past en dit kenbaar kunnen maken.

Zelfstandigheid

naar eigen inzicht beslissingen nemen op basis van verschillende keuzemogelijkheden en daarvoor persoonlijke verantwoordelijkheid durven te dragen (uiteraard leeftijdsafhankelijk).

Grenzen

van jezelf en naar anderen. Ruimte (durven) innemen.

Doelgroep

De trainingen zijn geschikt voor kinderen tussen de 8 en 16 jaar. De groepen worden samengesteld op basis van leeftijd en/of problematiek. Bijvoorbeeld voor:

Hoe draagt onze Vida-training bij aan het versterken van de weerbaarheid

In de groep worden allerlei spel-, bewegings-, en interactievormen geoefend, zodat kinderen gedachten, gevoelens en lichaamssignalen bij zichzelf en anderen beter leren kennen en herkennen;

De duur van een complete Vida training is 8 weken, 1x per week 1 lesuur met 3 tot 4 honden als co-trainer. De groepsgrootte bedraagt maximaal 8 leerlingen/deelnemers.

Vernieuwend en aanvullend op het reguliere aanbod is de inzet van de hond als co-coach

Uit ervaringen en studies is inmiddels aangetoond dat gezelschapsdieren een positieve invloed uitoefenen op zowel de fysieke (motorische) en geestelijke (psychische, sociale, affectieve en emotionele) toestand, als op de gezondheid in het algemeen. Zorgverleners en therapeuten hebben hier dankbaar op ingespeeld en op dit moment vervullen onder andere honden, katten, paarden en dolfijnen een belangrijke rol in de ondersteuning van therapieën.

Een niet te onderschatten punt van overweging is het plezier en de humor die dieren teweeg (kunnen) brengen bij mensen en zeker bij kinderen. Begeleidingen en behandelingen waarbij dieren worden ingezet, worden als laagdrempelig ervaren en zijn vooral leuk om te doen. Daarnaast zijn er meerdere rollen voor de hond weggelegd. Onder andere als maatje, spiegel, motivator, troost, drempelverlager en speelkameraadje.

Inmiddels hebben wij als Wauw-Team aan verschillende scholen inspiratiesessies, colleges en Vida-trainingen mogen geven, onder andere:

Uit de ervaringen die de verschillende scholen met ons hebben en onze eigen ervaringen mogen we wel stellen dat ondersteuning van honden in coaching en training, met name bij jongeren, een enorme meerwaarde kan hebben en een groot verschil kan maken 😁