Individuele jongeren coaching

Individuele begeleiding voor uw kind

Speciaal gericht op individuele coaching

Samen kwaliteiten en krachten ontdekken

Kinder/jongerencoaching is samen ontdekken welke kwaliteiten en krachten het kind/jongere in zich heeft en hoe deze te gebruiken in de situaties die voor hem of haar moeilijk zijn of om nieuwe vaardigheden te leren. De focus ligt niet op het probleem, maar juist op het realiseren van succeservaringen. Als coach kijken we dus niet naar wat er “mis” is.

Het kind/jongere staat centraal en heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces. Bij de coaching maken we gebruik van verschillende gesprekstechnieken, spelvormen met de hond (binnen of buiten, soms gaan we ook het bos in) en creatieve middelen, die afgestemd zijn op de leeftijd. Samen met het kind gaan we op zoek naar de antwoorden, het wordt een soort van avontuur. In de eerste sessie staat de kennismaking en de hulpvraag centraal.

Vernieuwend en aanvullend op het reguliere aanbod is de inzet van de hond als co-coach

Uit ervaringen weet men en ook studies tonen aan dat gezelschapsdieren een positieve invloed uitoefenen op zowel de fysieke (motorische) en geestelijke (psychische, sociale, affectieve en emotionele) toestand, als op de gezondheid in het algemeen. Zorgverleners en therapeuten hebben hier dankbaar op ingespeeld en op dit moment vervullen onder andere honden, katten, paarden en dolfijnen een belangrijke rol in de ondersteuning van therapieën.

Een niet te onderschatten punt van overweging is het plezier en de humor die dieren teweeg (kunnen) brengen bij mensen en zeker bij kinderen. Begeleidingen en behandelingen waarbij dieren worden ingezet, worden als laagdrempelig ervaren en zijn vooral leuk om te doen. Daarnaast zijn er meerdere rollen voor de hond weggelegd, onder andere als maatje, spiegel, motivator, troost, drempelverlager en speelkameraadje.