Sociale vaardigheidstraining

Individueel of in groepsverband

Sociale ontwikkeling

Sociale ontwikkeling vormt een groot onderdeel van de algemene ontwikkeling van kinderen naar de volwassenheid. De hele sociale ontwikkeling is een proces dat een leven lang duurt. De training is erop gericht om kinderen en jongeren weer meer in contact te brengen met anderen zodat ze positieve sociale contacten kunnen opdoen.

 

 

Sociale contacten worden vaak vermeden omdat kinderen die een gebrek aan zelfvertrouwen ervaren, het oordeel van anderen vaak negatiever inschatten. Het gevolg daarvan is dat ze minder positieve sociale contacten opdoen waardoor ze ook minder positieve leerervaringen hebben. Daardoor raken ze wat betreft hun sociale ontwikkeling steeds verder achter op hun leeftijdsgenoten. Deze achterstand leidt er weer toe dat ze vaker falen in sociale taken waardoor hun zelfvertrouwen en zelfbeeld weer negatief worden beinvloedt. Zo ontstaat er een sterke vicieuze cirkel. 

Het trainen van sociale en assertieve vaardigheden helpt om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Het doel is om vaardigheden te leren die nodig zijn om in contact met anderen te komen. Juist in deze training is er een belangrijke en grote rol voor de hond weggelegd.

De meerwaarde van honden bij het aanleren van sociale vaardigheden

Honden zijn in deze training ideaal om mee samen te werken. Wij mensen, hebben verschillende overeenkomsten met honden. We functioneren allebei in groepen, waarbinnen we samen leven en samen werken.

Ook lijken onze sociale omgangsvormen veel op de sociale regels die gelden in een roedel. Er ontstaan vriendschappen, en rivaliteiten. Wanneer er bijv. een nieuwe persoon in een team, gezin of waar dan ook bij komt, geeft dat vaak net als in een roedel ook even onrust. Dan is het belangrijk voor de roedel om zo snel mogelijk de balans in de groep te herstellen. Zowel honden als mensen streven instinctief naar een harmonieus samen zijn met soortgenoten. 

Daarnaast hebben honden de eigenschap, om dwars door alle sociaal wenselijke gedragingen, toneelstukjes, en maskers heen te kijken. Een hond reageert direct op onze intenties en emoties. Samen met onze honden leren kinderen op een vriendelijke en laagdrempelige manier hoe ze zowel sociaal als assertief kunnen zijn.