Topdog training

Een training die ingezet kan worden als sociale vaardigheidstraining, weerbaarheidstraining, agressie-regulatietraining, motivatietraining en als zelfinzicht-training

Topdog training

Topdog HondenSOVAtraining, ontwikkeld door Mens & Hond Consultancy, is een hulpverleningsmodule op basis van Animal Assisted Interventions (AAI). In deze diergeleide trainingen werken we samen met de psychosociaal hulphond als co-trainer.

De training is geschikt voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen en kan ingezet worden als:

Individuele kinder en jongeren coaching bij Wauw Team

Hoe gaat de training in zijn werk?

Tijdens de Topdog HondenSOVATraining leert de deelnemer een hond te begeleiden, door ‘hondentaal’ en ‘hondengedragsregels’ aan te leren. De deelnemer wordt tijdens de training gecoacht om invloed uit te kunnen oefenen op de hond. Honden reageren op commando’s die een zelfverzekerde toon hebben en die op het juiste moment gegeven worden. Ze kunnen ongehoorzaam zijn en gaan klieren als men niet consequent is, twijfelt , bluft of bij een gebrek aan sensitiviteit en contact. Bij voldoende overwicht gaat de hond zelfstandig handelen om de rust en welbevinden van de deelnemer te vergroten.

De training kent twaalf bijeenkomsten van ongeveer één uur. Dit is inclusief de kennismaking/intake en de afronding. Tijdens de intake worden persoonlijke doelen besproken. Bij de eerste bijeenkomst wordt er gekeken of er een ‘klik’ is tussen de deelnemer en de hond. Dan volgen er tien trainingen met terugkerende onderdelen zoals, theorie, oefenen zonder hond (droogoefenen) en oefenen met hond. Tijdens de sessies wordt respect- en humorvol, maar ook confronterend opgetreden, de trainingen hebben een heldere structuur. Na 6 trainingen is er een tussenevaluatie. We bespreken hoe het gaat en stellen indien nodig de doelen bij.

Aan het eind van de training volgt een evaluatie van de doelstellingen en de inhoud van de training. Er wordt ook gekeken naar de praktische effecten van de training. Tevens krijgt deelnemer een certificaat van deelname en een herinnering aan de hond.

Ontstaan Topdog training

Deze diergeleide interventie wordt sinds 2006 in Nederland gegeven en is ontwikkeld door Mens & Hond Consultancy.

In 2007 heeft de Topdog de innovatieprijs in de Geestelijke Gezondheidszorg gekregen voor de best uitgewerkte nieuwe methodiek.

In 2014 heeft deze training een aanbeveling van Prof. Dr. Marie José Enders-Slegers van de Open Universiteit in Heerlen – leerstoel Antrozoölogie – en adviseur van Stichting AAIZOO. De training is daarmee, Europees erkend als valide diergeleide interventie.

Erkende opleiding

Vanaf het najaar 2018 heeft de Topdog opleiding een accreditatie van het IvA (Instituut voor Antrozoölogie).

Algemene doelstelling van de training

Effecten Topdog Honden SOVA training

Een Topdogtraining heeft invloed op de hoeveelheid stress waar een deelnemer last van heeft, het concentratievermogen, de expressiviteit in de non-verbale communicatie, de assertiviteit van de cliënt, zelfbeheersing, de sociale omgang met mensen, angsten, stemmingen en zelfvertrouwen.

De symptomen van ADHD, ADD, PDD-NOS, angststoornissen, stemmingsstoornissen en hechtingsproblematiek en andere denkbare psychiatrische problemen verdwijnen niet. Zij worden minder heftig, treden minder vaak op, of er wordt een combinatie van beide gezien. De deelnemers leren ook beter met tegenslagen en beperkingen om te gaan.

Topdog Training

Effectiviteit Topdog Honden SOVA training

Bij iedere vorm van hulp is het gangbaar dat 70% van de hulp effectief is; 30% slaat niet aan. Bij de mate van effectiviteit is er sprake een glijdende schaal van enige vooruitgang naar maximale vooruitgang.

Uit onderzoek is gebleken dat bij de Topdogtraining de hulp 95% effectief is :

Teamcoaching en teambulding - Wauw Team

Aan de slag met Topdog training?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. We helpen je graag bij het bereiken van jouw doel!