Coaching & counseling 

voor volwassenen


Oplossingsgericht

 

Door situatieveranderingen kunnen er allerlei emotionele en psychische problemen ontstaan. Bijvoorbeeld bij het verlies van een geliefde, een te hoge werkdruk, een trauma, bij ziekte, ontslag, een scheiding, enz. Zulke gebeurtenissen kunnen stress, angst, onzekerheid, depressieve gevoelens, alsook relationele problematiek met zich meebrengen.  

Wanneer zich een dergelijk probleem voordoet in je leven vind je meestal zelf wel de kracht en een oplossing om ermee om te gaan. Soms lukt dit echter niet en loop je vast. Je merkt dat hetgeen er speelt je op alle fronten in een neerwaartse spiraal brengt. Dan heb je hulp nodig. 

Als psychosociaal counselor en coach willen we je graag op zo’n moment die hulp bieden. Door de persoonlijke begeleiding kunnen we je handreikingen aangeven die bij jou passen en die je kunnen helpen om je problemen op een effectieve manier zelf op te lossen. Dit laatste is heel erg belangrijk omdat de oplossing die je zelf hebt gevonden, een oplossing is die bij je past en die ook voor je verdere leven vaak van groot belang kan zijn. Je hebt dan zelf een manier gevonden om in balans te komen en je kunt weer op eigen kracht verder.

 

Tenslotte is

ieder mens

uniek!


Werkwijze

 

Het Wauw-Team heeft verschillende methodes ter beschikking om je inzicht te bieden en je vaardigheden aan te reiken die als doel hebben om je in een betere balans te brengen, zodat je weer vol vertrouwen en op eigen kracht verder kunt met je leven.

Cognitieve gedragstherapie

 

Cognitieve gedragstherapie vormt vaak de basis voor verandering. Bij deze methode gaat men ervan uit dat niet de situaties of gebeurtenissen op zich, maar je gedachten erover bepaalde gevoelens veroorzaken.

Dat is eigenlijk heel logisch, want als de situatie zelf een gevoel zou veroorzaken, zou iedereen zich hetzelfde voelen in een bepaalde situatie en dat is natuurlijk niet zo.

 

Creatieve therapie

 

Ook creatieve therapie kan een onderdeel zijn van het hulpverleningstraject. Tekenen, schilderen of boetseren kan helpen je eigen innerlijke wereld te ontdekken. Creatieve therapie is daarmee een unieke behandelwijze voor mensen met psychische problemen. Het geeft op speelse wijze uiting aan onbewuste gevoelens en gedachten zodat heling kan plaatsvinden.

 

Wandelcoaching

 

Ook nemen we je graag mee de natuur in. We gebruiken de omgeving om je bewust te laten worden van wat er van binnen bij je speelt. Beelden blijken krachtig te communiceren met ons onderbewuste. Je spreekt je creatieve geest aan. Er is steeds een ander uitzicht, wat weer tot nieuwe inzichten kan leiden en de natuur werkt rustgevend!

Ter informatie; 

Een counselingsessie wordt bij het Wauw-Team gegeven door Anita, zij is een gediplomeerd psychosociaal counselor en is aangesloten bij de NFG (de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), de RBCZ en de WKKGZ. Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur en kost € 72,50. Deze kosten kunnen mogelijk gedeeltelijk gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. Vaak zit een dergelijke vergoeding voor counseling ingesloten bij je aanvullende verzekering. Klik voor het vergoedingenoverzicht op de volgende link;  2021

Uiteraard is het raadzaam om bij je eigen zorgverzekeraar na te vragen hoe je precies verzekerd bent en ook of je wel of niet in aanmerking komt voor een vergoeding. Coaching wordt niet vergoed door een zorgverzekeraar, echter is er wel vaak een mogelijkheid om een vergoeding te krijgen via een werkgever, een pgb of een andere instantie.


A.A.I. Animal Assisted Intervention


De voorgenoemde gesprekstherapieën kunnen gedeeltelijk (en wanneer wenselijk) ondersteund worden door onze honden. Een hond kan mogelijk helpen het onzichtbare tastbaar en voelbaar te maken. Door hetgeen een hond je kan laten ervaren, ontdek je waar je staat, waar je heen wilt en wat daarvoor nodig is. Honden zijn namelijk bijzonder goed in het lezen van houding en gedrag en de emoties en intenties van jou als mens. Door hun reactie kun je zien en ervaren wat het effect van deze signalen op hen is en op dat van jou. Honden oordelen en veroordelen niet, zodat deze vorm van werken aan jezelf heel laagdrempelig is en effectief.

Omdat we met verschillende methodes werken zitten we niet vast aan een bepaalde vaste werkwijze. We passen de begeleiding aan op het moment, op jouw situatie en vooral op wat jou mogelijk verder kan brengen.

De natuur…rustgevend…inspirerend